Hvem kan gøre brug af online fjernskrivning?

  • Sygehuse
  • Privathospitaler
  • Speciallæger

Hvilke arbejdsopgaver udfører vi?

  • Journalskrivning af alle typer
  • Skrivning af speciallægeerklæringer

Hvilke specialer skriver vi indenfor?

  • Vi tilbyder online fjernskrivning indenfor alle specialer

Hvor hurtigt skriver vi notaterne?

  • Samme dag eller efter aftale
  • I særlige tilfælde tilbyder vi mulighed for at få skrevet udenfor normal arbejdstid